Zasebnost in zaščita podatkov

Ponudnik se zavezuje, da bo varoval vse zasebne podatke uporabnika v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov in veljavnih mednarodnih predpisov, ki se v Republiki Sloveniji uporabljajo neposredno.

Večino strani v spletni trgovini www.moliere.si se lahko obišče, ne da bi morali razkriti svoje osebne podatke. Kljub temu pa se nekatere informacije pridobivajo samodejno z uporabo piškotkov in spletnih signalov (»pixel tags«), standardnih orodij v spletni industriji. Uporaba piškotkov in spletnih signalov omogoča prepoznati posamezni IP-naslov, vrsto brskalnika, ki ga obiskovalec spletne strani uporablja in splošno aktivnost obiskovalca na spletu. Če v vašem računalniku izklopite piškotke, nakupa v spletni trgovini ne bo mogoče opraviti. Več o politiki uporabe piškotkov ponudnika si lahko pogledate v Splošnih pogojih uporabe spletne strani, dostopnih na spletni strani ponudnika.

Ponudnik zbira in obdeluje naslednje osebne podatke uporabnika, ki jih je ta vnesel v registrski obrazec pri ustvarjanju uporabniškega računa na spletnem mestu: ime in priimek oziroma firma uporabnika, naslov, telefonska številka, elektronski naslov ter morebitne druge osebne podatke, ki jih uporabnik prostovoljno razkrije ponudniku. Ponudnik navedene osebne podatke obdeluje za namen izvajanja storitev spletne trgovine (kar zlasti vključuje nakupovanje v spletni trgovini, dostavo blaga uporabniku ipd.). Enake osebne podatke ponudnik zbira tudi v primeru, ko uporabnik uporabi spletno trgovino ponudnika brez predhodne registracije, tj. kot gost, preko gostujočega računa.

Obdelava zgoraj navedenih osebnih podatkov uporabnikov je nujno potrebna za zagotovitev vseh storitev, ki so dostopne v spletni trgovini ponudnika (vključno z dostavo blaga uporabniku), zaradi česar je strinjanje z obdelavo osebnih podatkov, posredovanih v obrazcu za registracijo, pogoj za uspešno registracijo na spletni strani in za naročanje blaga v spletni trgovini preko gostujočega računa.

Ponudnik pridobljene osebne podatke uporabnika lahko obdeluje tudi v informativne namene in za promocijo blaga, ki ga ponuja v spletni trgovini in fizičnih trgovinah, ter za vse druge promocijske namene.

Ponudnik osebne podatke uporabnika shrani in obdeluje za zgoraj navedene namene le v primeru, da uporabnik s tem izrecno soglaša, in sicer na naslednji način:

 • uporabnik spletne strani z označitvijo posebnega polja ob prvi registraciji v spletno trgovino ali pa ob oddaji naročila v spletni trgovini preko gostujočega računa soglaša s tem, da ponudnik obdeluje vse uporabnikove osebne podatke, ki jih je ta vpisal v obrazec za registracijo oziroma v obrazec za oddajo naročila, za namen izvajanja storitev spletne trgovine;
 • uporabnik spletne strani z označitvijo posebnega polja ob prvi registraciji v spletno trgovino ali pa ob oddaji naročila v spletni trgovini preko gostujočega računa soglaša s tem, da ponudnik obdeluje uporabnikov elektronski naslov za potrebe neposrednega obveščanja o ugodnostih in pošiljanja oglasnih sporočil ter za potrebe anketiranja.

Če uporabnik ne bo označil, da soglaša z uporabo njegovih osebnih podatkov za katerokoli od zgoraj navedenih namenov, ponudnik njegovih osebnih podatkov za te namene ne bo obdeloval, pri čemer v primeru, da uporabnik ne soglaša z uporabo osebnih podatkov za namen spletne trgovine, ponudnik storitev spletne trgovine uporabniku ne bo mogel zagotavljati in tudi registracija uporabnika ne bo možna.

Ponudnik od obiskovalcev spletne strani zbira samo tiste podatke, ki jih dobi prostovoljno. Osebne podatke ponudnik zbira izključno v primeru, ko je to potrebno zaradi sodelovanja v določeni dejavnosti, pri čemer pa je tako sodelovanje v tej dejavnosti kot posredovanje osebnih podatkov izključno prostovoljno.

Po pridobljenem soglasju uporabnika za obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov ponudnik vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke uporabnika v zbirkah osebnih podatkov za neomejeno časovno obdobje in sicer za namene, za katere je uporabnik podal svoje soglasje.

Uporabnik lahko kadar koli po e-pošti na naslov info@moliere.si ali po telefonu (+386 40 502 666) zahteva, da njegove podatke popravimo ali da jih v 15 dneh trajno oz. začasno prenehamo uporabljati. Ponudnik lahko uporabnika izjemoma v 15 dneh od zahteve obvesti o razlogih, zaradi katerih izbrisa, vpogleda, prepisa, kopiranja ipd. ne more omogočiti in ta razlog poskuša čimprej odpraviti. Varstvo osebnih podatkov se zagotavlja skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in mednarodnimi predpisi, ki v Republiki Sloveniji veljajo neposredno.

Uporabnik soglaša, da ponudnik ne more zagotoviti varnosti ali zasebnosti informacij, ki se prenašajo prek elektronske pošte ali spleta, ter da se ponudnik ne more šteti odgovornega v povezavi s tem.

Ponudnik bo vaše osebne podatke, pridobljene prek svojih spletnih strani, skrbno varoval in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje ob uporabi spletne strani ali vsebin ponudnika, se bodo obdelovali in uporabljali z namenom zagotavljanja storitev ponudnika, in sicer za zagotavljanje pošiljanja novic uporabniku in preverjanje, ali uporabnik uporablja spletno stran in vsebine ponudnika oziroma sodeluje v spletnih dejavnostih ponudnika v skladu s temi pogoji.

Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in mednarodnimi predpisi, ki v Republiki Sloveniji veljajo neposredno. Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnih koli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki, e-poštni in IP-naslovi uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

Ponudnik brez soglasja oziroma dovoljenja uporabnikov podatkov, ki jih pridobi na svoji spletni strani, ne prenaša in ne razkriva nikomur zunaj ponudnika, razen če zakon določa oziroma terja drugače.

Ponudnik lahko obdeluje tudi osebne podatke oseb, s katerimi je v pogodbenem razmerju, ki jih potrebuje za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, ali če ima za obdelovanje osebnih podatkov pisno privolitev posameznika.

Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Osebni podatki uporabnikov se shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena.

Ponudnik mora kot upravljavec zbirke osebnih podatkov na zahtevo posameznika – uporabnika dopolniti ali popraviti osebne podatke, za katere se ugotovi, da so nepopolni, netočni ali neažurni; izbrisati osebne podatke, za katere posameznik tako zahteva in ponudnika nima posebnega pravnega interesa, da podatke hrani; omogočiti vpogled v katalog podatkov, vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje; posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj; posredovati seznam tistih, katerim so bili v skladu z 11. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov v določenem obdobju posredovani osebni podatki, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj.

Ponudnik bo uporabniku na njegovo zahtevo glede podatkov, ki se nanašajo na njega, omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis; posredoval mu bo seznam oseb, ki so jim bili morebiti posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bo ponudnik uporabniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbira.

Ob vsakem obisku spletne strani ponudnika se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (IP številko – številko, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu, verzijo brskalnika, čas obiska in podobno). Ponudnik tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Ponudnik se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnih strani. Zbrane podatke bo ponudnik uporabil izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletne strani in v okviru zakonskih določb. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ponudnik ne bo uporabljal v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletne strani ne bo razkril tretjim strankam. Ponudnik bo storil vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Pravila za piškotke

Za optimizacijo spletnih strani, portalov ali aplikacij (v nadaljevanju vse skupaj tudi kot: spletne strani) v smislu sistemske učinkovitosti, uporabnosti in zagotavljanja koristnih informacij o storitvah izvajalca, v datotekah z dnevniki na uporabnikovem računalniku izvajalec samodejno zbira in shranjuje informacije. Te vključujejo uporabnikov naslov internetnega protokola (IP), vrsto brskalnika in jezikovno nastavitev, operacijski sistem, ponudnika internetnih storitev (ISP), in datum/čas obiska.

Te podatke izvajalec uporablja za učinkovito upravljanje spletnih strani, da izve več o vedenju uporabnikov po celotnih spletnih straneh, da analizira trende in da zbere demografske podatke o uporabnikih na celovit način. Zbrani podatki se lahko uporabijo za tržne in oglaševalske storitve ter za komunikacijo (na primer optimizacijo in izboljšanje uporabniških izkušenj, ki zagotavlja bolj privlačne ponudbe in storitve).

V primeru uporabe podatkov, ki niso osebni podatki, skupaj z osebnimi podatki, se taki podatki obravnavajo kot osebni podatki vse dokler so združeni.

Tudi za podatke, zbrane s piškotki in drugimi primerljivimi tehnikami, se uporablja izjava o varstvu osebnih podatkov iz teh pogojev.

Kaj je »piškotek«?

Spletne strani, e-poštna sporočila, spletne storitve, oglaševanje in interaktivne aplikacije lahko za optimizacijo storitev uporabljajo tako imenovane piškotke (cookies).

Piškotek je majhna datoteka, običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikovi terminalski opremi (računalnik, mobilna naprava in podobno; v teh pogojih na splošno označeno kot: računalnik), ko ta obišče spletno stran izvajalca (s svojega spletnega strežnika izvajalec pošlje v datoteko piškotkov brskalnika na trdem disku uporabnikovega računalnika). Ta na primer spletni strani izvajalca omogoča prepoznati uporabnikove naprave, ko se vzpostavi povezava med spletnim strežnikom in spletnim brskalnikom. Glavni namen piškotka je, da spletnemu strežniku omogoči, da uporabniku predstavi prilagojene spletne strani, ki omogočajo, da je doživetje ob obisku spletne strani izvajalca bolj osebno in da se bolje odziva na posamezne uporabnikove potrebe. Piškotki se uporabljajo tudi zato, da izvajalec izve več o načinu, kako uporabniki uporabljajo njegove spletne strani, pomagajo pa tudi izboljšati uporabnikovo izkušnjo, ko obišče spletne strani.

Kakšne piškotke uporabljajo spletne strani izvajalca?

Izvajalec lahko na spletnih straneh uporablja naslednje vrste piškotkov:

 • začasni ali sejni piškotki (session cookies): to so začasni piškotki, ki so shranjeni v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika do konca njegovega obiska brskalnika (za čas trajanja seje brskanja in se brišejo s potekom seje). Ti piškotki so obvezni za pravilno delovanje določenih aplikacij oziroma funkcionalnosti na spletnih straneh izvajalca;
 • trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies): trajne piškotke Izvajalec
 • lahko uporablja za izboljšanje uporabniških izkušenj (npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani in podobno). Ti piškotki ostanejo v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika daljše obdobje, dokler se ne zbrišejo. To časovno obdobje je odvisno od izbire, ki jo uporabnik izvede v nastavitvah svojega internetnega brskalnika. Trajni piškotki omogočajo, da se informacije prenesejo na spletni strežnik vsakič, ko nekdo obišče spletno stran. Trajni piškotki so prav tako poznani kot sledilni piškotki;
 • lastni piškotki (1st party cookies) so s spletne strani izvajalca, ki si jo uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletne strani te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabile, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto;
 • drugi piškotki (3rd party cookies) izvirajo od drugih, partnerskih, spletnih mest (ki na primer merijo promet). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanja, analitike pa do izboljšave svojih produktov.

Več informacij o piškotkih je možno najti na spletu, na primeru tudi na spletni strani: http://www.allaboutcookies.org.

Kadar je za uporabo oziroma namestitev piškotkov v potrebno uporabnikovo soglasje, izvajalec pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik) pridobi uporabnikovo privolitev. Kadar ima spletna stran z uporabnikom bolj opredeljen odnos (uporabniški račun, registracija, profil), je pridobivanje privolitve integrirana v procese registracije uporabnika.

Piškotki tretjih oseb

Za namen oglasov in za optimizacijo marketinške komunikacije lahko izvajalec kot oglaševalce uporablja tretje osebe. Tretje osebe kot oglaševalci uporabljajo piškotke za merjenje učinkovitosti oglasov in za prilagoditev oglaševalske vsebine. Informacije, ki so zbrane s strani oglaševalcev kot tretjih oseb, lahko vključujejo podatke kot so geografsko-lokacijski podatki (kot izhajajo iz IP-naslova) ali kontaktne podrobnosti kot so e-poštni naslovi, če bi bili zbrani preko spletne strani izvajalca.

Sledenje in analiza

Izvajalec za stalno optimizacijo svojega tržnega komuniciranja na svojih spletnih straneh uporablja analitično programsko opremo Google Analytics od Google Inc., ki uporablja piškotke za namen analiziranja prometa (štetje obiskovalcev, identifikacija brskalnikov in ključnih besed, ki vodijo na mesto, problemi pri navigaciji). Spletna stran oziroma izvajalec uporabnika o njih obvesti in pridobi njihovo privolitev pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik).

To omogoča sledenje spletnega vedenja; na stopnji zbiranja piškotki shranjujejo informacije o tem, kako uporabniki uporabljajo spletno stran, vključno s številom prikazanih strani, od kod uporabnik prihaja (geografska lokacija), čas obiska in število obiskov, da bi s tem izboljšali spletno stran in zagotovili dobro izkušnjo pri uporabnikih. Ti podatki se zbirajo preko sledilnih piškotkov. Podatki pridobljeni preko piškotkov so anonimni in se ne povezujejo z osebnimi podatki. Izvajalec teh podatkov ne deli z nobenimi tretjimi osebami za njihovo samostojno uporabo. Če uporabnik ne sprejme piškotkov, ni shranjena nobena informacija.

 1. Piškotki spletne strani moliere.si
Ime piškotka Namen Čas piškotka Podjetje
__RequestVerificationToken XSS varnostna zaščita Ob zaprtju brskalnika izvajalec
.ASPXAUTH Prijava »zapomni si me« 14 dni od namestitve s spletnega mesta izvajalec
 1. Piškotki najpogostejših zunanjih spletnih strani /servisov (piškotki tretjih)
Ime piškotka Namen Čas piškotka Podjetje
ARRAffinity Skrbi za pravilno delovanje MS Azure Ob zaprtju brskalnika Microsoft Azure
WAWebSiteSID Skrbi za pravilno delovanje MS Azure Ob zaprtju brskalnika Microsoft Azure
_utma Statistika ogledov spletne strani 2 leti Google Analytics
_utmb Statistika ogledov spletne strani 30 minut Google Analytics
_utmc Statistika ogledov spletne strani Ob zaprtju brskalnika Google Analytics
_utmz Statistika ogledov spletne strani 6 mesecev Google Analytics

Skladno z zakonom je dovoljeno tehnično shranjevanje podatkov ali dostop do njih izključno zaradi prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju, ali če je to nujno potrebno za zagotovitev storitve informacijske družbe, ki jo uporabnik izrecno zahteva. Izvajalec za te potrebe uporablja naslednje piškotke, in sicer lastne sejne piškotke, in za naslednji namen:

 • piškotki za avtentikacijo uporabnika, ki so potrebni, da si spletno mesto uporabnika zapomni, potem, ko se je prijavil v storitev (ko se uporabnik vpiše s svojim uporabniškim imenom in geslom). Piškotek je potreben, da uporabnik pridobi dostop do omejene vsebine. V nasprotnem primeru bi se uporabnik moral vpisati na vsaki pod-strani spletnega mesta. Izvajalec uporablja sejni piškotek, ki se izbriše, ko se uporabnik izpiše;
 • piškotke za štetje števila obiskovalcev strani; piškotki trajajo le toliko časa kot je to potrebno za dosego njihovega namena oziroma najdlje za čas trajanja seje brskanja in se brišejo s potekom seje.

V primeru uporabe funkcije: Zapomni si me na spletni aplikaciji www.moliere.si izvajalec uporablja tudi piškotke za avtentikacijo uporabnika, ki so potrebni, da si spletno mesto uporabnika zapomni, potem, ko se je prijavil v storitev (ko se uporabnik vpiše s svojim uporabniškim imenom in geslom), in sicer tudi po tem, ko je uporabnik že zapustil spletno stran (funkcija: Zapomni si me). Piškotek je potreben, da uporabnik pridobi dostop do spletne strani, ne da bi se moral vpisati ob ponovnem obisku spletne strani. Izvajalec uporablja trajni piškotek, ki ostane v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika za obdobje 14-ih dni od namestitve. Za uporabo piškotka mora uporabnik dati predhodno privolitev. Če je piškotek onemogočen, funkcija Zapomni si me ne deluje in (ponovna) prijava ni avtomatična, spletni portal oziroma spletna aplikacija pa še vedno deluje brez morebitnih omejitev v funkcionalnosti.

Omogočanje in onemogočanje piškotkov in podobne tehnologije

Uporabniku je omogočeno, da sprejme ali zavrne vse piškotke na vseh obiskanih spletnih straneh, pri čemer je treba upoštevati, da večina brskalnikov samodejno sprejema piškotke; oziroma, da njihovo uporabo blokira tako, da spremeni nastavitve v svojem internetnem brskalniku. Na primer, če uporablja različico Internet Explorer 8.0, mora izvesti naslednje korake: 1. izbere Orodja ter nato Internetne Možnosti 2. klikne na zavihek Zasebnost 3. uporabi drsnik za izbiro želene nastavitve. Pri drugih internetnih brskalnikih, če želi spremeniti nastavitve brskalnika ali izbrisati piškotke, naj uporabnik upošteva navodila konkretnega brskalnika.

Če so piškotki onemogočeni, nekatere funkcije in popolna funkcionalnost spletnih strani ni več na voljo oziroma ne bodo delovale pravilno.