Splošni pogoji uporabe spletne strani

Ti splošni pogoji uporabe spletne strani se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletne strani www.moliere.si, ki je v lasti MOLIERE, trgovina s prehrano in prehranskimi dodatki za konje, Nina Šoster Bedenk s.p., Zasavska cesta 40a, 1231 Ljubljana Črnuče (v nadaljevanju »izvajalec« ali »MOLIERE«). Uporabnik oziroma obiskovalec z uporabo spletne strani www.moliere.si potrjuje, da je skrbno prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

Zadevni pogoji uporabe so v nadaljevanju označeni kot pogoji. Spletna stran, spletne dejavnosti in ostale spletne oziroma digitalne storitve oziroma aplikacije izvajalca so v nadaljevanju označene kot spletna stran oziroma spletne storitve ali tudi zgolj kot storitve. Uporabniki oziroma obiskovalci so v nadaljevanju na splošno označeni kot: uporabnik.

Pogoji uporabe se uporabljajo za vse uporabnike, ki kot prijavljeni (registrirani) ali neprijavljeni obiskovalci dostopajo do spletne strani izvajalca. Vstop na spletno stran izvajalca pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji in da ste kot uporabnik oziroma obiskovalec spletne strani predhodno jasno in izčrpno seznanjeni s pogoji uporabe, kot tudi o upravljavcu podatkov in piškotkov ter o namenu obdelave podatkov in da se s to politiko strinjate. Pogoji določajo pogoje uporabe spletne strani, spletnega portala in spletne aplikacije ter drugih spletnih vsebin izvajalca ter pojasnjujejo, kako izvajalec uporablja osebne podatke in piškotke.

Če s pogoji uporabe ne soglašate, izvajalec odsvetuje uporabo spletne strani ali sodelovanje v spletnih dejavnostih oziroma storitvah izvajalca in priporoča, da te strani oziroma storitev ne uporabljate in jo zapustite.

Izvajalec si v prizadevanju, da zaščiti svoje storitve in svoje uporabnike, pridržuje pravico, da blokira ali kakor koli drugače prepreči dostavo kakršne koli e-pošte ali druge komunikacije s spletno stranjo, ali da uporabnikom prepreči kršenje pravic drugih oseb (na primer avtorske pravice). S tehnologijo in drugimi sredstvi, ki jih uporablja, lahko izvajalec prepreči uporabo storitve ali jo prekine.

Izvajalec si pridržuje pravico, da vsebino spletne strani in spletnih aplikacij ter vsebin kadar koli, na kakršen koli način in brez razloga oziroma brez navedbe razloga spremeni ali ažurira brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

O spletnem mestu

Izvajalec se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbel za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletni strani, s tem pa ne izključuje možnosti za pojav morebitnih jezikovnih, tehničnih ali vsebinskih napak med objavljenimi vsebinami. Informacije, posredovane prek tega spletnega mesta so tako zgolj informativne narave, saj izvajalec ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost in s tem za morebitno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta www.moliere.si.

Uporaba spletne strani in spletnih aplikacij je na lastno odgovornost. Izvajalec ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe spletne strani in spletnih aplikacij in/ali vsebin ter/ali informacij ali bi bila povezana z njimi. Izvajalec ne nosi nikakršne odgovornosti glede nemotenega delovanja spletne strani ali spletnih aplikacij. Izvajalec tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek povezav, ki niso last izvajalca, prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah. Spletna stran oziroma portali in aplikacije lahko vsebujejo tudi povezave do drugih spletnih strani. Ob kliku na povezavo do katere od drugih spletnih strani tretjih oseb se mora uporabnik zavedati, da imajo te spletne strani lastne pogoje uporabe ter politike glede varovanja zasebnosti podatkov. Pred uporabo teh strani mora uporabnik preveriti njihove pogoje in njihovo politiko varstva zasebnosti. Izvajalec ne sprejema nobene odgovornosti za spletne strani tretjih oseb.

O avtorskih pravicah

Izvajalec je imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (vsebine, besedila, fotografije, grafični elementi, ilustracije oziroma druge predstavitve besedila, video, glasba itd.), objavljenimi na spletni strani oziroma v spletnih aplikacijah. Imetnik vsebin so lahko tudi izvajalčevi partnerji ali pogodbeni sodelavci oziroma so takšne vsebine označene z ustrezno navedbo vira in avtorja. Vsebine, ki jih objavi izvajalec, je dovoljeno pregledovati. Skladno z zakonodajo, ki ureja avtorske in druge sorodne pravice ter intelektualno lastnino, so avtorska dela zaščitena že s samim nastankom in jih ni treba posebej označevati. Nepooblaščenim osebam se brez predhodne vednosti ali dovoljenja prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter druge oblike uporabe avtorskega dela, kot tudi uporaba podatkov oziroma vsebin. Za morebitno nadaljnje razpolaganje tretjih oseb z vsebinami izvajalec ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja.

V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin, ki jih objavlja izvajalec, se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Imetnik znakov in znamk, ki se pojavljajo na spletnih straneh, je izvajalec ali tretja oseba. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Vsi znaki, vključno z znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin ali podatkov, naredite povezavo na spletno mesto MOLIERE. Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, je na zahtevo MOLIERE to dolžan odstraniti.

Nezahtevano pošiljanje idej

Izvajalec ali njegovi zaposleni ne sprejemajo ali pa štejejo za nezahtevane oziroma nenaročene vse ideje, vključno z idejami za nove storitve ali dejavnosti, postopke, materiale ali imena novih storitev. Izvajalec prosi, da se mu ne pošiljajo nezahtevane ideje, predstavitve ali druga dela. Namen teh pravil je, da se izvajalec izogne morebitnemu nerazumevanju ali sporom, ko se utegnejo storitve izvajalca ali dejavnosti zdeti podobne idejam, poslanim izvajalcu. Zato izvajalec prosi, da uporabniki ne pošiljajo nezahtevanih idej in gradiv izvajalcu ali komurkoli, ki je kakorkoli povezan z izvajalcem. Če pa kljub zahtevi, da svojih idej in gradiv izvajalcu ne pošiljate, to vendarle storite, izvajalec ne daje nobenih zagotovil, da bodo ideje ali gradiva obravnavani kot zaupni ali kot uporabnikova last.

Registracija uporabnika (uporabniški račun)

Za uporabo posameznih vsebin in storitev na spletni strani (kot so npr. koriščenje prednostnih programov izvajalca, popustov za naslednji spletni nakup v spletni trgovini izvajalca in enostavno ponovno naročanje brez ponovnega vnosa podatkov, pri čemer izvajalec prednosti registracije predstavi na svoji spletni strani), se mora uporabnik na spletni strani registrirati in s tem ustvariti svoj uporabniški račun.

Uporabnik mora za uspešno prvo registracijo na spletni strani v prijavni obrazec vnesti naslednje osebne podatke: ime, priimek, bivališče, kontaktno telefonsko številko, elektronski naslov in geslo. Uporabnik mora za uspešno prvo registracijo tudi označiti polje, da se strinja s temi pogoji, s splošnimi pogoji za spletno trgovino izvajalca ter da podaja svoje soglasje za to, da izvajalec obdeluje osebne podatke uporabnika, ki jih je ta vnesel v prijavni obrazec ob registraciji, za namen izvajanja storitev v okviru spletne trgovine.

Uporabnik mora biti za registracijo star najmanj osemnajst let.

Izvajalec si pridržuje pravico odpraviti nepotrjene uporabniške račune ali račune, ki so po kriterijih izvajalca dalj časa neaktivni.

Če pride do spremembe osebnih podatkov, je uporabnik upravičen in dolžan posodobiti svoj uporabniški račun.

Izvajalec si pridržuje pravico do zavrnitve registracije, ukinitev ali omejitve možnosti nadaljnje uporabe uporabniškega računa, za katere je uporabnik registriran in za prevzemanje vseh drugih ukrepov, če pride do kakršne koli kršitve Splošnih pogojev za spletno stran ali zaradi kakršnega koli drugega načina upočasnitve ali motenja delovanja spletne strani s strani uporabnika.

Uporabnik je sam odgovoren za zasebnost in varno hrambo katerega koli uporabniškega imena ali gesla, s katerimi dostopa do uporabniškega računa in se strinjate, da bo izvajalca takoj obvestil, če bi kadar koli posumil, da je ogrožena varnost njegovega uporabniškega računa.

Če bi obstajal sum o ogroženi varnosti, mora uporabnik zamenjati geslo. Izvajalec si pridržuje pravico od uporabnika zahtevati spremembo gesla, sicer ima izvajalec pravico blokirati uporabnikov uporabniški račun.

Izvajalec si iz upravičenih razlogov (npr. zloraba, tehnične težave) pridržuje pravico zavrniti registracijo oziroma registracije iz teh razlogov ni dolžan izvesti.

Zaščita zasebnosti in varstvo podatkov

Izvajalec zbira in obdeluje naslednje osebne podatke uporabnika, ki jih je ta vnesel v registrski obrazec pri ustvarjanju uporabniškega računa na spletnem mestu: ime in priimek oziroma firma uporabnika, naslov, telefonska številka, elektronski naslov ter morebitne druge osebne podatke, ki jih uporabnik prostovoljno razkrije izvajalcu. Izvajalec navedene osebne podatke obdeluje za namen izvajanja storitev spletne trgovine (kar zlasti vključuje nakupovanje v spletni trgovini, dostavo blaga uporabniku ipd.). Enake osebne podatke izvajalec zbira tudi v primeru, ko uporabnik uporabi spletno trgovino izvajalca brez predhodne registracije, tj. kot gost, preko gostujočega računa.

Obdelava zgoraj navedenih osebnih podatkov uporabnikov je namreč nujno potrebna za zagotovitev dostopa do spletnega portala in do vseh storitev, ki so dostopne v spletni trgovini izvajalca (vključno z dostavo blaga uporabniku), zaradi česar je strinjanje z obdelavo osebnih podatkov, posredovanih v obrazcu za registracijo, pogoj za uspešno registracijo na spletni strani in tudi za naročanje blaga v spletni trgovini preko gostujočega računa.

Izvajalec pridobljene osebne podatke uporabnika lahko obdeluje tudi v informativne namene in za promocijo blaga, ki ga ponuja v spletni trgovini in fizičnih trgovinah, ter za vse druge promocijske namene.

Izvajalec osebne podatke uporabnika shrani in obdeluje za zgoraj navedene namene le v primeru, da uporabnik s tem izrecno soglaša, in sicer na naslednji način:

 • uporabnik spletne strani z označitvijo posebnega polja ob prvi registraciji v spletno trgovino ali pa ob oddaji naročila v spletni trgovini preko gostujočega računa soglaša s tem, da izvajalec obdeluje vse uporabnikove osebne podatke, ki jih je ta vpisal v obrazec za registracijo oziroma v obrazec za oddajo naročila, za namen izvajanja storitev spletne trgovine;
 • uporabnik spletne strani z označitvijo posebnega polja ob prvi registraciji v spletno trgovino ali pa ob oddaji naročila v spletni trgovini preko gostujočega računa soglaša s tem, da izvajalec obdeluje uporabnikov elektronski naslov za potrebe neposrednega obveščanja o ugodnostih in pošiljanja oglasnih sporočil ter za potrebe anketiranja.

Če uporabnik ne bo označil, da soglaša z uporabo njegovih osebnih podatkov za katerekoli od zgoraj navedenih namenov, izvajalec njegovih osebnih podatkov za te namene ne bo obdeloval, pri čemer v primeru, da uporabnik ne soglaša z uporabo osebnih podatkov za namen spletne trgovine, izvajalec storitev spletne trgovine uporabniku ne bo mogel zagotavljati in tudi registracija uporabnika ne bo možna.

Izvajalec od obiskovalcev spletne strani in spletnih aplikacij zbira samo tiste podatke, ki jih dobi prostovoljno. Osebne podatke izvajalec zbira izključno v primeru, ko je to potrebno zaradi sodelovanja v določeni dejavnosti, pri čemer pa je tako sodelovanje v tej dejavnosti kot posredovanje osebnih podatkov izključno prostovoljno.

Po pridobljenem soglasju uporabnika za obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov izvajalec vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke uporabnika v zbirkah osebnih podatkov za namene, za katere je uporabnik podal svoje soglasje.

Uporabnik lahko kadar koli po e-pošti na naslov info@moliere.si ali po telefonu (+386 40 502 666) zahteva, da njegove podatke popravimo ali da jih v 15 dneh trajno oz. začasno prenehamo uporabljati. Izvajalec lahko uporabnika izjemoma v 15 dneh od zahteve obvesti o razlogih, zaradi katerih izbrisa, vpogleda, prepisa, kopiranja ipd. ne more omogočiti in ta razlog poskuša čimprej odpraviti. Varstvo osebnih podatkov se zagotavlja skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zgoraj navedeni osebni podatki se shranjujejo, dokler uporabnikov uporabniški račun ni izbrisan, in sicer jih izvajalec v roku 30 dni od izbrisa uporabniškega računa izbriše.

Uporabnik spletnega mesta in novic soglaša, da izvajalec ne more zagotoviti varnosti ali zasebnosti informacij, ki se prenašajo prek elektronske pošte ali spleta, ter da se izvajalec ne more šteti odgovornega v povezavi s tem.

Izvajalec bo vaše osebne podatke, pridobljene prek svojih spletnih strani, skrbno varoval in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje ob uporabi spletne strani ali vsebin izvajalca, se bodo obdelovali in uporabljali z namenom zagotavljanja storitev izvajalca, in sicer za zagotavljanje pošiljanja novic uporabniku in preverjanje, ali uporabnik uporablja spletno stran in vsebine izvajalca oziroma sodeluje v spletnih dejavnostih izvajalca v skladu s temi pogoji.

Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnih koli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki, e-poštni in IP-naslovi uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

Izvajalec brez soglasja oziroma dovoljenja uporabnikov podatkov, ki jih pridobi na svoji spletni strani, ne prenaša in ne razkriva nikomur zunaj izvajalca, razen če zakon določa oziroma terja drugače.

Izvajalec lahko obdeluje tudi osebne podatke oseb, s katerimi je v pogodbenem razmerju, ki jih potrebuje za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, ali če ima za obdelovanje osebnih podatkov pisno privolitev posameznika.

Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Osebni podatki uporabnikov se shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena.

Izvajalec mora kot upravljavec zbirke osebnih podatkov na zahtevo posameznika – uporabnika dopolniti ali popraviti osebne podatke, za katere se ugotovi, da so nepopolni, netočni ali neažurni; izbrisati osebne podatke, za katere posameznik tako zahteva in izvajalec nima posebnega pravnega interesa, da podatke hrani; omogočiti vpogled v katalog podatkov, vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje; posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj; posredovati seznam tistih, katerim so bili v skladu z 11. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov v določenem obdobju posredovani osebni podatki, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj.

Izvajalec bo uporabniku na njegovo zahtevo glede podatkov, ki se nanašajo na njega, omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis; posredoval mu bo seznam oseb, ki so jim bili morebiti posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bo izvajalec uporabniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbira.

Ob vsakem obisku spletne strani izvajalca se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (IP številko – številko, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu, verzijo brskalnika, čas obiska in podobno). Izvajalec tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Izvajalec se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnih strani. Zbrane podatke bo izvajalec uporabil izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletne strani in v okviru zakonskih določb. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij izvajalec ne bo uporabljal v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletne strani ne bo razkril tretjim strankam. Izvajalec bo storil vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Pravila za piškotke

Za optimizacijo spletnih strani, portalov ali aplikacij (v nadaljevanju vse skupaj tudi kot: spletne strani) v smislu sistemske učinkovitosti, uporabnosti in zagotavljanja koristnih informacij o storitvah izvajalca, v datotekah z dnevniki na uporabnikovem računalniku izvajalec samodejno zbira in shranjuje informacije. Te vključujejo uporabnikov naslov internetnega protokola (IP), vrsto brskalnika in jezikovno nastavitev, operacijski sistem, ponudnika internetnih storitev (ISP), in datum/čas obiska.

Te podatke izvajalec uporablja za učinkovito upravljanje spletnih strani, da izve več o vedenju uporabnikov po celotnih spletnih straneh, da analizira trende in da zbere demografske podatke o uporabnikih na celovit način. Zbrani podatki se lahko uporabijo za tržne in oglaševalske storitve ter za komunikacijo (na primer optimizacijo in izboljšanje uporabniških izkušenj, ki zagotavlja bolj privlačne ponudbe in storitve).

V primeru uporabe podatkov, ki niso osebni podatki, skupaj z osebnimi podatki, se taki podatki obravnavajo kot osebni podatki vse dokler so združeni.

Tudi za podatke, zbrane s piškotki in drugimi primerljivimi tehnikami, se uporablja izjava o varstvu osebnih podatkov iz teh pogojev.

Kaj je »piškotek«?

Spletne strani, e-poštna sporočila, spletne storitve, oglaševanje in interaktivne aplikacije lahko za optimizacijo storitev uporabljajo tako imenovane piškotke (cookies).

Piškotek je majhna datoteka, običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikovi terminalski opremi (računalnik, mobilna naprava in podobno; v teh pogojih na splošno označeno kot: računalnik), ko ta obišče spletno stran izvajalca (s svojega spletnega strežnika izvajalec pošlje v datoteko piškotkov brskalnika na trdem disku uporabnikovega računalnika). Ta na primer spletni strani izvajalca omogoča prepoznati uporabnikove naprave, ko se vzpostavi povezava med spletnim strežnikom in spletnim brskalnikom. Glavni namen piškotka je, da spletnemu strežniku omogoči, da uporabniku predstavi prilagojene spletne strani, ki omogočajo, da je doživetje ob obisku spletne strani izvajalca bolj osebno in da se bolje odziva na posamezne uporabnikove potrebe. Piškotki se uporabljajo tudi zato, da izvajalec izve več o načinu, kako uporabniki uporabljajo njegove spletne strani, pomagajo pa tudi izboljšati uporabnikovo izkušnjo, ko obišče spletne strani.

Kakšne piškotke uporabljajo spletne strani izvajalca?

Izvajalec lahko na spletnih straneh uporablja naslednje vrste piškotkov:

 • začasni ali sejni piškotki (session cookies): to so začasni piškotki, ki so shranjeni v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika do konca njegovega obiska brskalnika (za čas trajanja seje brskanja in se brišejo s potekom seje). Ti piškotki so obvezni za pravilno delovanje določenih aplikacij oziroma funkcionalnosti na spletnih straneh izvajalca;
 • trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies): trajne piškotke Izvajalec
 • lahko uporablja za izboljšanje uporabniških izkušenj (npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani in podobno). Ti piškotki ostanejo v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika daljše obdobje, dokler se ne zbrišejo. To časovno obdobje je odvisno od izbire, ki jo uporabnik izvede v nastavitvah svojega internetnega brskalnika. Trajni piškotki omogočajo, da se informacije prenesejo na spletni strežnik vsakič, ko nekdo obišče spletno stran. Trajni piškotki so prav tako poznani kot sledilni piškotki;
 • lastni piškotki (1st party cookies) so s spletne strani izvajalca, ki si jo uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletne strani te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabile, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto;
 • drugi piškotki (3rd party cookies) izvirajo od drugih, partnerskih, spletnih mest (ki na primer merijo promet). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanja, analitike pa do izboljšave svojih produktov.

Več informacij o piškotkih je možno najti na spletu, na primeru tudi na spletni strani: http://www.allaboutcookies.org.

Kadar je za uporabo oziroma namestitev piškotkov v potrebno uporabnikovo soglasje, izvajalec pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik) pridobi uporabnikovo privolitev. Kadar ima spletna stran z uporabnikom bolj opredeljen odnos (uporabniški račun, registracija, profil), je pridobivanje privolitve integrirana v procese registracije uporabnika.

Piškotki tretjih oseb

Za namen oglasov in za optimizacijo marketinške komunikacije lahko izvajalec kot oglaševalce uporablja tretje osebe. Tretje osebe kot oglaševalci uporabljajo piškotke za merjenje učinkovitosti oglasov in za prilagoditev oglaševalske vsebine. Informacije, ki so zbrane s strani oglaševalcev kot tretjih oseb, lahko vključujejo podatke kot so geografsko-lokacijski podatki (kot izhajajo iz IP-naslova) ali kontaktne podrobnosti kot so e-poštni naslovi, če bi bili zbrani preko spletne strani izvajalca.

Sledenje in analiza

Izvajalec za stalno optimizacijo svojega tržnega komuniciranja na svojih spletnih straneh uporablja analitično programsko opremo Google Analytics od Google Inc., ki uporablja piškotke za namen analiziranja prometa (štetje obiskovalcev, identifikacija brskalnikov in ključnih besed, ki vodijo na mesto, problemi pri navigaciji). Spletna stran oziroma izvajalec uporabnika o njih obvesti in pridobi njihovo privolitev pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik).

To omogoča sledenje spletnega vedenja; na stopnji zbiranja piškotki shranjujejo informacije o tem, kako uporabniki uporabljajo spletno stran, vključno s številom prikazanih strani, od kod uporabnik prihaja (geografska lokacija), čas obiska in število obiskov, da bi s tem izboljšali spletno stran in zagotovili dobro izkušnjo pri uporabnikih. Ti podatki se zbirajo preko sledilnih piškotkov. Podatki pridobljeni preko piškotkov so anonimni in se ne povezujejo z osebnimi podatki. Izvajalec teh podatkov ne deli z nobenimi tretjimi osebami za njihovo samostojno uporabo. Če uporabnik ne sprejme piškotkov, ni shranjena nobena informacija.

 1. Piškotki spletne strani moliere.si
Ime piškotka Namen Čas piškotka Podjetje
__RequestVerificationToken XSS varnostna zaščita Ob zaprtju brskalnika izvajalec
.ASPXAUTH Prijava »zapomni si me« 14 dni od namestitve s spletnega mesta izvajalec
 1. Piškotki najpogostejših zunanjih spletnih strani /servisov (piškotki tretjih)
Ime piškotka Namen Čas piškotka Podjetje
ARRAffinity Skrbi za pravilno delovanje MS Azure Ob zaprtju brskalnika Microsoft Azure
WAWebSiteSID Skrbi za pravilno delovanje MS Azure Ob zaprtju brskalnika Microsoft Azure
_utma Statistika ogledov spletne strani 2 leti Google Analytics
_utmb Statistika ogledov spletne strani 30 minut Google Analytics
_utmc Statistika ogledov spletne strani Ob zaprtju brskalnika Google Analytics
_utmz Statistika ogledov spletne strani 6 mesecev Google Analytics

Skladno z zakonom je dovoljeno tehnično shranjevanje podatkov ali dostop do njih izključno zaradi prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju, ali če je to nujno potrebno za zagotovitev storitve informacijske družbe, ki jo uporabnik izrecno zahteva. Izvajalec za te potrebe uporablja naslednje piškotke, in sicer lastne sejne piškotke, in za naslednji namen:

 • piškotki za avtentikacijo uporabnika, ki so potrebni, da si spletno mesto uporabnika zapomni, potem, ko se je prijavil v storitev (ko se uporabnik vpiše s svojim uporabniškim imenom in geslom). Piškotek je potreben, da uporabnik pridobi dostop do omejene vsebine. V nasprotnem primeru bi se uporabnik moral vpisati na vsaki pod-strani spletnega mesta. Izvajalec uporablja sejni piškotek, ki se izbriše, ko se uporabnik izpiše;
 • piškotke za štetje števila obiskovalcev strani; piškotki trajajo le toliko časa kot je to potrebno za dosego njihovega namena oziroma najdlje za čas trajanja seje brskanja in se brišejo s potekom seje.

V primeru uporabe funkcije: Zapomni si me na spletni aplikaciji www.moliere.si izvajalec uporablja tudi piškotke za avtentikacijo uporabnika, ki so potrebni, da si spletno mesto uporabnika zapomni, potem, ko se je prijavil v storitev (ko se uporabnik vpiše s svojim uporabniškim imenom in geslom), in sicer tudi po tem, ko je uporabnik že zapustil spletno stran (funkcija: Zapomni si me). Piškotek je potreben, da uporabnik pridobi dostop do spletne strani, ne da bi se moral vpisati ob ponovnem obisku spletne strani. Izvajalec uporablja trajni piškotek, ki ostane v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika za obdobje 14-ih dni od namestitve. Za uporabo piškotka mora uporabnik dati predhodno privolitev. Če je piškotek onemogočen, funkcija Zapomni si me ne deluje in (ponovna) prijava ni avtomatična, spletni portal oziroma spletna aplikacija pa še vedno deluje brez morebitnih omejitev v funkcionalnosti.

Omogočanje in onemogočanje piškotkov in podobne tehnologije

Uporabniku je omogočeno, da sprejme ali zavrne vse piškotke na vseh obiskanih spletnih straneh, pri čemer je treba upoštevati, da večina brskalnikov samodejno sprejema piškotke; oziroma, da njihovo uporabo blokira tako, da spremeni nastavitve v svojem internetnem brskalniku. Na primer, če uporablja različico Internet Explorer 8.0, mora izvesti naslednje korake: 1. izbere Orodja ter nato Internetne Možnosti 2. klikne na zavihek Zasebnost 3. uporabi drsnik za izbiro želene nastavitve. Pri drugih internetnih brskalnikih, če želi spremeniti nastavitve brskalnika ali izbrisati piškotke, naj uporabnik upošteva navodila konkretnega brskalnika.

Če so piškotki onemogočeni, nekatere funkcije in popolna funkcionalnost spletnih strani ni več na voljo oziroma ne bodo delovale pravilno.

Odgovornost

Izvajalec ne jamči, da bodo spletna stran ali njene podstrani (vključno z vsemi vsebinami) vedno na voljo, da bo uporaba spletne strani varna in neprekinjena. Izvajalec prav tako ni odgovoren za mrežne in telefonske povezave, vključno s pokritostjo območja ali prekinitvijo zveze, kot tudi ne za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe spletne strani, kot so izgubljeni podatki, izgubo programov, stroški povezave ali za kakršno koli podobno škodo.

Varnost in tretje osebe

Izvajalec je vzpostavil tehnologijo in pravila zaradi zaščite zasebnosti uporabnikov pred nepooblaščenim dostopom in nedopustno uporabo. Izvajalec bo ukrepe posodabljal skladno z razvojem tehnologije.

Nasvet uporabnikom

Uporabnikom svetujemo, naj uporabljajo spletno stran v skladu s splošnimi pogoji uporabe ter navodili ponudnika poti. Uporabniki se morajo zavedati, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe spletne strani s strani tretjih oseb, za kar izvajalec ne odgovarja.

Sprememba in kršenje pogojev

Pogoji so pripravljeni na podlagi vsakokrat veljavne zakonodaje, upoštevaje priporočila Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, pri čemer so tudi uporabljeni materiali in druge informacije dosegljive prek spletnega portala Informacijskega pooblaščenca (Javne informacije Slovenije, Informacijski pooblaščenec).

Te pogoje lahko izvajalec občasno posodobi skladno s spremembami storitev in dejavnosti ter na podlagi povratnih informacij uporabnikov. Ko izvajalec to naredi, spremeni tudi datum zadnje posodobitve na koncu pogojev. Izvajalec si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni splošne pogoje uporabe brez predhodnega opozorila, sprememba pa začne veljati s samo objavo.

Če bo izvajalec bistveno spremenil način, kako uporablja oziroma obdeluje osebne podatke, bo pred uvedbo sprememb uporabnike obvestil na vidnem mestu oziroma z neposrednim obvestilom ali po potrebi zahteval njihovo privolitev.

Izvajalec priporoča, da uporabniki redno pregledujejo te pogoje, da bodo vedno obveščeni o pogojih uporabe ter o tem, kako izvajalec varuje njihovo zasebnost. Izvajalec si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo splošne pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do vsebin ali spletne strani. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči izvajalcu ali ponudniku poti kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Morebitne kršitve pri uporabi spletne strani s strani drugih uporabnikov nam sporočite na naslov info@moliere.si ali naslov družbe, MOLIERE, trgovina s prehrano in prehranskimi dodatki za konje, Nina Šoster Bedenk s.p., Zasavska cesta 40a, 1231 Ljubljana Črnuče.

Stik z izvajalcem

Vprašanja, pripombe in pritožbe, ki so na kakršen koli način povezana s tem spletnim mestom ali vsebinami, lahko naslovite na izvajalca prek elektronskega naslova  info@moliere.si  ali na naslov  MOLIERE, trgovina s prehrano in prehranskimi dodatki za konje, Nina Šoster Bedenk s.p., Zasavska cesta 40a, 1231 Ljubljana Črnuče.

Uporabniki lahko v zvezi s temi pogoji, politiko varstva osebnih podatkov ali v zvezi z njihovimi izkušnjami z uporabo spletnih strani izvajalca to sporočijo izvajalcu na elektronski naslov info@moliere.si.

Morebitni spori in pristojno pravo

Skladno z zakonskimi normativi izvajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških. sporov kot pristojnega za reševanje morebitnega potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Če bi zaradi uporabe spletne strani ali novic prišlo do kakršnih koli sporov med izvajalcem in uporabnikom, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije, pristojno pa je sodišče v Ljubljani.

Pogoji se uporabljajo od dneva sprejema dalje do preklica oziroma do morebitne spremembe.

Pogoji so bili zadnjič posodobljeni 23.01.2018.

Ljubljana, 23.01.2018

MOLIERE, trgovina s prehrano in prehranskimi dodatki za konje, Nina Šoster Bedenk s.p.